ลงทะเบียนใบรับประกัน

ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนการรับประกันสำหรับแบรนด์เครื่องนอนทั้งหมด กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้าที่คุณซื้อ!

เงื่อนไขการรับประกัน

Condition warranty

1.ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มต้นจากวันที่ ซื้อ ที่นอน ตามรุ่นที่กำหนด

2.1 การรับประกันในส่วนของที่นอนสปริง ครอบคลุมความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

* ความเสียหายอันเกิดจากสปริงยุบ, ทรุด ของที่นอน มีการยุบตัวแตกต่างกันมากกว่า 2 นิ้ว

2.2 การรับประกันในส่วนของที่นอน ไม่มีสปริง ครอบคลุมความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

* ความเสียหายจากการยุบตัวของที่นอน ขณะนอนบนที่นอนแล้ว มี การยุบตัวแตกต่างกันมากกว่า 2 นิ้ว

2.3 การรับประกันในส่วนของฐานรอง ครอบคุลมความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

* ความเสียหายอันเกิดจากการทรุดตัว ยุบ หลวม ของวงสปริงหรือสปริง Torsion Bar

* ความเสียหายอันเกิดจากการปริแตกของเนื้อไม้ ของฐานรอง

* การเคลื่อนตัว หรือ การบิด งอ ของคานรับน้ำหนัก ของฐานรอง

 

การรับประกัน ไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

  • การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงที่นอนที่มีการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนสภาพให้ผิดไปจากเดิมตามความต้องการของลูกค้า
  • ความเสียหายจากการที่สปริงยื่นทะลุผิวชั้นบน เพราะการเคลื่อนย้ายที่นอนผิดวิธี เช่น พับ หรืองอที่นอน
  • การใช้หูจับที่ถูกวิธี ควรใช้เพื่อการหมุนปรับทิศทางเท่านั้น ในกรณีที่เกิดการฉีกขาดของหูจับ

เนื่องจากการใช้ยกหรือการแบกจะไม่จัดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

  • คราบสกปรก รอยเปื้อน หรือรอยไหม้
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขนส่งสินค้า
  • ผ้าหุ้มที่นอน
  • มีการวางที่นอนบนเตียง หรือฐานรองที่ชำรุดไม่เหมาะสม
  • บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียนรับประกัน
  • การรับประกันนี้ ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
วันเกิด
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่
ประเทศ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ส่วนนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ โปรดเลือกช่องทางที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงสำเนาภาพถ่ายหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ออนไลน์ ฯลฯ )

ยี่ห้อของสินค้า
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
ขนาด
หมายเลขการรับประกัน
วันที่ซื้อ
ช่องทางการซื้อ
วันที่จัดส่ง
บันทึกเพิ่มเติม